Een netwerk van ouders van hoogbegaafde kinderen opzetten vanuit het samenwerkingsverband. Ga er maar aanstaan!

april 2024


Een netwerk opzetten, inspiratie bieden voor gesprek, ouders hun eigen peers gunnen, elkaar ontmoeten, verhalen delen, herkenning vinden, iets leren wat je vooruit brengt. Met deze woorden en veel enthousiasme starten Alex Schooneman,  Cathelijn Dieleman van het Netwerk HB en ik een serie bijeenkomsten voor het oudernetwerk HB.
“Ouders zijn een wezenlijk onderdeel van de pedagogische driehoek. Ik sta dan ook vierkant achter het initiatief om ouders een plek te geven in het Netwerk HB en zou hierin graag een rol spelen”, schreef ik in de mail toen ik voor deze rol werd gevraagd.
Ik zie dit in de eerste plaats als een mooie kans voor ouders. En daarnaast, misschien wel net zo belangrijk, het geeft het onderwijs de kans om ook iets te halen bij ouders. Op deze manier komen ouders en onderwijs dichter bij elkaar te staan en kan het kind daar voordeel aan hebben. Fijn voor veel pedagogische driehoeken.
Er was inmiddels een lezing van Tessa Kieboom aangeboden aan ouders. En één van Tijl Koenderink. Nu startten we het opzetten van een netwerk door een serie van drie bijeenkomsten met lezingen van Inge Planteydt van BlinQ.

In februari 2023 was de 1e bijeenkomst. Na een korte lezing over de specifieke opvoeduitdagingen van ouders van hbk, wisselden de ouders onderling. hun ervaringen uit. Er waren ongeveer 30 enthousiaste ouders. Het was hartverwarmend te zien dat ouders onderling zoveel aan elkaar kunnen hebben en in deze setting vrij konden praten.
We konden toen nog niet voorzien hoe snel dit netwerk zou groeien.
De 2e bijeenkomst in april ging over hoe processen van motivatie en demotivatie bij hb kinderen kunnen verlopen. Deze werd bezocht door meer dan 80 ouders. Dat verraste ons! “Het was een groot succes”, stond in het verslag.
Bij de 3e bijeenkomst was de ruimte zo vol dat verschillende mensen moesten staan tijdens de lezing. Deze keer was het onderwerp de invloed van de gevoeligheid op alle opvoedmomenten. Weer werden er ervaringen en praktische tips uitgewisseld.
“De toon van het gesprek is anders met Inge dan met mensen uit het onderwijs. Zij snapt het.”, kregen we terug. Dat is voor mij vanzelfsprekend, omdat ik me zo’n vijftien jaar bezig houd met het begeleiden van ouders van hb kinderen.


De overheid zet zich in om ouders een meer gelijkwaardige positie te geven ten opzichte van school. Er is subsidie voor beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er meerdere steunpunten voor ouders opgericht en zie ik steeds meer initiatieven voor oudernetwerkbijeenkomsten.
Vanuit mijn betrokkenheid en expertise met de pedagogische driehoek bij hb kinderen, kan ik dit alleen maar toejuichen. Ik ben blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen.
Wil jij ook dat ik meedenk over het opzetten van een oudernetwerk hb in jouw samenwerkingsverband? Dat doe ik heel graag.

De pedagogische driehoek heeft vertrouwen als basis, artikel in “Binnenplaats”, online kennisplatform van SWV Amsterdam-Diemen

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak specifieke ondersteuning nodig. Hun gedrag kan thuis heel anders zijn dan op school. Dat de ouders en professionals goed met elkaar samenwerken, is voor deze kinderen extra belangrijk. Inge Planteydt begeleidt vanuit haar bedrijf BlinQ al sinds 2011 ouders van hoogbegaafde kinderen en ervaart hoe het thuis of op school vaak misloopt. In haar training ‘In gesprek met ouders van HB-kinderen’ voor leerkrachten en IB’ers benadrukt ze het belang van een stevige pedagogische driehoek. Inge Planteydt geeft de training 'In gesprek met ouders van HB-kinderen'. 

Lees meer »

Podcast de pedagogische driehoek

Aflevering 37 (Week van de hoogbegaafdheid editie!) van de podcast Een Intense Reis. De pedagogische driehoek. In de meeste gevallen hebben we het dan over de driehoek kind-ouders-school. Het lijkt voor veel mensen heel logisch dat we deze driehoek toepassen, maar het is een driehoek met veel diepte die we in het gesprek van vandaag gaan verkennen.

Lees meer »

De pedagogische driehoek, een onmogelijke driehoek?

Nu werk ik toch al zólang met ouders van hoogbegaafde kinderen, geef ik toch al zólang trainingen en lezingen op scholen, samenwerkingsverbanden en hulpverleningsinstanties en steeds weer valt mij op dat de samenwerking tussen ouders en school ingewikkeld kan zijn en mensen zich zeer ongelukkig kunnen voelen/onmachtig kunnen voelen. Wat gebeurt er? Hoe mogelijk of onmogelijk is de pedagogische driehoek?

Lees meer »

Waarom is het opvoeden van hoogbegaafde kinderen toch zo anders?

Waarom gaat het bij mij en mijn kind zo vaak anders dan bij mijn buren en mijn vrienden? Waarom werken de tips van de andere ouders op het schoolplein niet bij mijn kids? Waarom kunnen kinderen, met zo’n groot potentieel, toch zo vastlopen? Waarom loop ik tegen andere dingen aan die je niet in de opvoedboeken vindt? Wat kan ik als opvoeder doen? Waarom voel ik me zo onthand?

Lees meer »