Het web 'eigen-wijs opvoeden'

Web Eigen-wijs Opvoeden.

 

Voor de opleiding tot talentbegeleider heb ik een enquête gehouden. Ik vroeg ouders van (hoog)begaafde kinderen naar wat zij ervaren als de belangrijkste uitdagingen bij de opvoeding van hun (hoog)begaafde kind.

Het onderzoek naar de opvoedingspraktijk van ouders met hoogbegaafde kinderen, waarmee ik startte tijdens de opleiding bij Novilo is inmiddels afgerond. Ik vind de uitslagen van de meer dan 150 inzendingen erg waardevol. De resultaten geven een gevarieerd beeld. Het is goed om te zien dat er kinderen van alle aangegeven leeftijdscategorieën bij zitten. Ook de verdeling over hoe lang het geleden is dat je het ontdekte laat een goede spreiding zien. Ook hebben ouders van meisjes en van jongens gereageerd, waarbij de jongens meer vertegenwoordigd zijn. Al met al geeft het dus een representatief beeld.

Verder ben ik getroffen door de openhartigheid die uit de antwoorden spreekt. Enkele van jullie worstelen met flinke uitdagingen, anderen lijken een weg te hebben gevonden, maar door de band genomen denk ik dat de antwoorden wel aangeven dat het opvoeden van een hoogbegaafd kind niet altijd vanzelf gaat en dat er wat hobbels, heuvels, soms zelfs bergen op de weg naar volwassenheid liggen, voor het kind én voor de ouder.

Uit de door ouders aangegeven uitdagingen heb ik het Web Eigen-wijs Opvoeden ontwikkeld. Dit is dus direct gebaseerd op de praktijk. Vind jij herkenning?

De inhoud van de training, de lezing en de Aan tafel met Blinq  zijn hierop gebaseerd. Doordat deze uitdagingen voortkomen uit enquêtes aan ouders is een goede aansluiting op de vraag van de ouders gewaarborgd. Het accent ligt op de thema’s die specifiek bij de opvoeding centraal staan: sociale en emotionele aspecten.

In de enquête vroeg ik ouders om aan te geven wat het meest waardevolle is wat zij over hoogbegaafdheid hebben geleerd. Hier zijn prachtige inzichten en tips uit naar voren gekomen. Al deze wijsheid komt terug in de begeleiding, de lezingen, trainingen en workshops. 

Graag wil ik die door ouders-opgedane wijsheid met jullie delen, zodat je er zelf thuis mee aan de slag kunt gaan. Ik ben dan ook heel trots dat ik met jullie de 10 beste tips voor Eigen-wijs  Opvoeden kan delen. Als een kado van ouders van (hoog)begaafde kinderen aan ouders van (hoog)begaafde kinderen.