Diensten

Individuele begeleiding in de praktijkruimte van BlinQ of bij jou thuis. Persoonlijke begeleiding, hulpverlening en advisering van ouders bij de opvoeding van (hoog)begaafde kinderen. De gesprekken vinden plaats in de praktijkruimte in Gouda of bij jullie thuis. Ook mogelijk in de avonduren. Soms kun je met een paar gesprekken weer lostrekken wat vast zit. We zoomen in op jouw specifieke uitdagingen van dat moment en kunnen een stap in de goede richting zetten. Ik bied je mijn ervaring, mijn kennis en mijn betrokkenheid. We kunnen werken aan snel toepasbare oplossingen en aan langer durende processen. Bel of mail me gerust voor informatie.

 

Kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering voor onderwijs en jeugdzorg. 

Teambijeenkomsten over aan hoogbegaafdheid gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld voor teams van CJG's  (Centra voor jeugd en gezin), van wijkteams, artsen en (wijk)verpleegkundigen, studiedagen op scholen en  samenwerkingsverbanden enz. 

Ik verzorg een compleet programma of ik schuif aan voor een deel van een vergadering. Er is veel mogelijk.

Vraag eens naar de training Passend Ouders-wijs over de pedagogische driehoek voor je team. (Wat maken ouders mee in de omgang met school en hoe kun jij als beroepskracht daarop inspelen?)

Neem gerust even contact op om over de mogelijkheden te brainstormen. 

Aan tafel met Blinq. Huiskamerbijeenkomsten bij jou aan huis. Nodig minimaal 6 mensen uit, kies een thema. Blinq verzorgt de inleiding en een oefening en leidt het gesprek bij jou aan de 'keukentafel'.  De gastvrouw/heer neemt gratis deel en verzorgt koffie en thee. Stuur even een mail als dit iets voor jou is.

Training Eigen–wijs opvoeden(6 bijeenkomsten) gebaseerd op het

Web Eigen wijs opvoeden met de volgende onderwerpen:

 • Bijeenkomst 1. Inleiding opvoeding van HB en jezelf zijn versus aanpassen
 • Bijeenkomst 2: Perfectionisme en faalangst
 • Bijeenkomst 3: Gevoeligheid en heftigheid in emoties
 • Bijeenkomst 4: Doorzetten en motivatie
 • Bijeenkomst 5: Sociale contacten/ eenzaamheid
 • Bijeenkomst 6: Leren en de relatie met school

De training is inmiddels gehouden in Gouda (meermaals), Houten, Brielle en Rotterdam.

In de training wordt bovenal een veilige sfeer gecreëerd, waarin mensen diepere zaken aan de orde durven stellen. Ik geef veel theorie en zorg voor een goede toepasbaarheid daarvan. De vorm is daarbij ook belangrijk. Een speelse, soms humoristische stijl maakt dat mensen zich ontspannen en op hun gemak voelen, zonder dat de inhoud daardoor tekort wordt gedaan. In die omgeving kun je leren met elkaar en leren aan elkaar (reflectie op je eigen handelen/ houding). Daarnaast heb ik het lef om mensen een spiegel voor te houden. Dat ik naast theoretisch geschoold ook ervaringsdeskundige ben, geeft een meerwaarde aan de inhoud en maakt dat mensen zich echt begrepen voelen.

Door theorie-overdracht en allerlei werkvormen (line-ups, uitwisseling, quiz, acts, ervaringsoefeningen, reflectie op houding, uitwisseling van meningen, toepassen van de theorie, praten over cases enz.) worden ouders zich bewust van hun opvoedstijl en het effect daarvan op hun kind. Ze krijgen nieuwe tools en strategieën. De combinatie oudergroep en tegelijkertijd kindergroep maakt dat we een peerplek creëren (voor zowel ouders als kinderen) en een brede transferbasis maken. De insteek komt zo op het hele gezinssysteem. En je bent lekker weg met het hele gezin. 

Stuur me een e-mail en ik stuur je de informatie.

Interactieve lezing over hoogbegaafdheid en opvoeding met de thema's uit het Web Eigen-wijs opvoeden. De thema's worden tijdens de lezing door het publiek gekozen. We delen veel kennis en je wordt op een speelse manier aan het denken gezet. Een leerzame en gezellige avond. Geschikt voor scholen, bibliotheken, ouderverenigingen en hulpverleningsinstanties. Ook geschikt om als serie lezingen te geven.

Themabijeenkomsten/workshops over opvoeding van (hoog)begaafde kinderen:

 • Themabijeenkomsten:
  • over hoogbegaafdheid en zelfbeeld en aanpassen
  • over doorzetten en motivatie
  • over hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
  • over hoogbegaafdheid en perfectionisme/ faalangst
  • over sociale contacten en eenzaamheid
 • Workshops:
  • “Alle Lof” over opbouwend complimenteren
  • “Falen mag, moet zelfs” over fouten maken en faalangst
  • “Boos” over heftige emoties en gevoeligheid
  • “Foei” over belonen, straffen en natuurlijke consequenties
  • “Stom, saai, makkie” over doorzetten
  • “In de hersenpan” over motivatie door de schoolcarrière heen
  • “Hoe je kijkt is wat je ziet” over overtuigingen

Bovenstaande lezingen en workshops zijn diverse keren op verschillende locaties gegeven. In overleg kunnen ook andere themabijeenkomsten of workshops worden gemaakt. Neem gerust even contact op voor een themabijeenkomst of workshop op maat.

Wandelcoaching. Individuele trajecten voor hoogbegaafden. Soms kom je via het spiegeltje dat je kind je voorhoudt, je eigen hoogbegaafdheid tegen. Al wandelend herijken we alles wat je daardoor tegenkomt.