Voor onderwijs en jeugdzorg

Kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering voor onderwijs en jeugdzorg. 

Teambijeenkomsten over aan hoogbegaafdheid gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld voor teams van CJG's  (Centra voor Jeugd en Gezin), van wijkteams, artsen en (wijk)verpleegkundigen, studiedagen op scholen en  samenwerkingsverbanden enz. 

Ik verzorg een compleet programma of ik schuif aan voor een deel van een vergadering. Er is veel mogelijk.

Of misschien wil je een oudernetwerk opzetten met je Samenwerkingsverband.

Vraag eens naar de Driehoekstraining Passend Ouders-wijs over de pedagogische driehoek voor je team. (Wat maken ouders mee in de omgang met school en hoe kun jij als beroepskracht daarop inspelen?)

Neem gerust even contact op om over de mogelijkheden te brainstormen.

Oudernetwerk 

Een netwerk van ouders van hoogbegaafde kinderen opzetten vanuit het samenwerkingsverband gaat over: inspiratie bieden voor gesprek, ouders hun eigen peers gunnen, elkaar ontmoeten, verhalen delen, herkenning vinden, iets leren wat je vooruit brengt, je positie duidelijk maken.

De overheid zet zich in om ouders een meer gelijkwaardige positie te geven ten opzichte van school. Er is subsidie voor beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er meerdere steunpunten voor ouders opgericht en zie ik meerdere initiatieven voor oudernetwerkbijeenkomsten.

Ik heb voor SWV Amsterdam-Diemen en SWV Amstelronde een oudernetwerk helpen opzetten, startend met een aantal bijeenkomsten met een lezing en (geleide)uitwisseling. Deze is heel goed ontvangen (de deelnemers groeiden in 3 bijeenkomsten uit van 30 tot over de honderd)

Wil jij ook dat ik meedenk over het opzetten van een oudernetwerk hb in jouw samenwerkingsverband? Dat doe ik heel graag. Neem gerust even contact op.

Driehoekstraining

Passend Ouders-wijs voor beroepskrachten in onderwijs en jeugdzorg.

Lastige ouders? Dat zou goed kunnen; ouders kunnen soms stevig op de bres springen voor hun (hoogbegaafde) kind, dat kan voor jou als beroepskracht knap lastig zijn. 

Soms komen ouders en beroepskrachten lijnrecht tegenover elkaar te staan en lijkt het onderlinge begrip, of zelfs het vertrouwen te verdwijnen. Daarbij vallen alle partijen ten prooi aan teleurstelling (of erger), niet in de laatste plaats is het kind dan de dupe.

Dan kost het grote moeite om een pedagogische driehoek (ouders, kind, beroepskracht) goed functionerend te krijgen of te houden. Voor beroepskrachten kan het uitdagend zijn te begrijpen wat het betekent voor ouders om een kind te hebben waarbij het op verschillende levensgebieden niet vanzelf gaat, wanneer er sprake is van hoogbegaafdheid of een ander etiket.

Zou je hen graag een training willen aanbieden,

 • speciaal ontwikkeld voor beroepskrachten in het onderwijs en de jeugdzorg die regelmatig te maken hebben met ouders van (hoog)begaafde kinderen of met een ander etiket,
 • waarin aandacht wordt besteed aan alle factoren die een pedagogische driehoek sterker maken,
 • die aandacht besteedt aan wat de ouders meemaken,
 • en aan wat je als beroepskracht kunt doen om de driehoek te versterken?

“We zouden graag een deskundige in huis willen halen die al heel lang werkt met ouders van hoogbegaafde kinderen en jarenlange ervaring heeft in die pedagogische driehoek, om ons expert team hierin te trainen.” Met deze vraag kwam een samenwerkingsverband bij mij.

Ik ontwikkelde de Driehoekstraining Passend Ouders-wijs voor beroepskrachten om antwoord te geven op deze vraag en heb het met veel plezier uitgevoerd.

In de Driehoekstraining Passend Ouders-wijs nemen we de pedagogische driehoek onder de loep en gaan samen op zoek naar ieders rollen en verantwoordelijkheden. Ook ieders visie komt aan bod. We bespreken driehoeken die niet (meer) goed functioneren en  gaan op zoek naar interventies. Regelmatig komen door de werkwijze verrassende nieuwe oplossingen naar voren.

Het doel van de maatwerktraining is te komen tot verdieping van het begrip voor de belevingswereld van ouders, visievorming over pedagogisch partnerschap, het versterken van vaardigheden rond communicatie met ouders, nadenken over een passende plek voor de rol en verantwoordelijkheid van zowel de beroepskracht als de ouders in de trajectstructuur van jullie school/samenwerkingsverband/ jeugdzorgteam. Zo wordt gewerkt aan een sterke onderste poot aan de driehoek, waardoor het kind er stevig op kan leunen.

Mijn  expertise en ervaring op het gebied van ouders en opvoeding van hoogbegaafde kinderen, opgedaan in meer dan 15 jaar ervaring met (onder meer) bureau BlinQ, samen met mijn ervaring in het bijeen brengen van belangen van beroepskracht en ouders, én mijn kennis over de pedagogische driehoek geven een stevige basis aan de Driehoekstraining.

Wat vinden de deelnemers?

 • Fijn om te merken dat je over een onderwerp dat zo vanzelfsprekend lijkt, zoveel méér kunt leren
 • Leuk, beeldend en gelijk toepasbaar
 • Inge is heel kundig, schakelt meteen, veel ervaring, is warm, open, betrokken
 • Veel kennis op dit gebied en kan je op de juiste toon aan het denken zetten
 • Door de leuke, afwisselende werkvormen denk je na over de verschillende rollen.

De Driehoekstraining Passend Ouders-wijs wordt in onderling overleg op maat gemaakt, aansluitend bij jullie vraag en bij jullie organisatie.

Neem gerust even contact op voor meer informatie of om te bespreken hoe we deze training op maat kunnen aanbieden voor jullie situatie. Ik zie er naar uit om dit proces met jullie aan te gaan. Dus bel of mail me even. Ik denk graag met jullie mee.

Interactieve lezing over hoogbegaafdheid en opvoeding met de thema's uit het Web Eigen-wijs opvoeden. De thema's worden tijdens de lezing door het publiek gekozen. We delen veel kennis en je wordt op een speelse manier aan het denken gezet. Een leerzame en gezellige avond. Geschikt voor scholen, bibliotheken, ouderverenigingen en hulpverleningsinstanties. Ook geschikt om als serie lezingen te geven.

Themabijeenkomsten/workshops over opvoeding van (hoog)begaafde kinderen:

 • Themabijeenkomsten:
  • over hoogbegaafdheid en zelfbeeld en aanpassen
  • over doorzetten en motivatie
  • over hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
  • over hoogbegaafdheid en perfectionisme/ faalangst
  • over sociale contacten en eenzaamheid
 • Workshops:
  • “Alle Lof” over opbouwend complimenteren
  • “Falen mag, moet zelfs” over fouten maken en faalangst
  • “Boos” over heftige emoties en gevoeligheid
  • “Foei” over belonen, straffen en natuurlijke consequenties
  • “Stom, saai, makkie” over doorzetten
  • “In de hersenpan” over motivatie door de schoolcarrière heen
  • “Hoe je kijkt is wat je ziet” over overtuigingen

Bovenstaande lezingen en workshops zijn diverse keren op verschillende locaties gegeven. In overleg kunnen ook andere themabijeenkomsten of workshops worden gemaakt. Neem gerust even contact op voor een themabijeenkomst of workshop op maat.

Training Eigen–wijs opvoeden(6 bijeenkomsten) gebaseerd op het

Web Eigen wijs opvoeden met de volgende onderwerpen:

 

 • Bijeenkomst 1. Inleiding opvoeding van HB en jezelf zijn versus aanpassen
 • Bijeenkomst 2: Perfectionisme en faalangst
 • Bijeenkomst 3: Gevoeligheid en heftigheid in emoties
 • Bijeenkomst 4: Doorzetten en motivatie
 • Bijeenkomst 5: Sociale contacten/ eenzaamheid
 • Bijeenkomst 6: Leren en de relatie met school

In de training wordt bovenal een veilige sfeer gecreëerd, waarin mensen diepere zaken aan de orde durven stellen. Ik geef veel theorie en zorg voor een goede toepasbaarheid daarvan. De vorm is daarbij ook belangrijk. Een speelse, soms humoristische stijl maakt dat mensen zich ontspannen en op hun gemak voelen, zonder dat de inhoud daardoor tekort wordt gedaan. In die omgeving kun je leren met elkaar en leren aan elkaar (reflectie op je eigen handelen/ houding). Daarnaast heb ik het lef om mensen een spiegel voor te houden. Dat ik naast theoretisch geschoold ook ervaringsdeskundige ben, geeft een meerwaarde aan de inhoud en maakt dat mensen zich echt begrepen voelen.

Door theorie-overdracht en allerlei werkvormen (line-ups, uitwisseling, quiz, acts, ervaringsoefeningen, reflectie op houding, uitwisseling van meningen, toepassen van de theorie, praten over cases enz.) worden ouders zich bewust van hun opvoedstijl en het effect daarvan op hun kind. Ze krijgen nieuwe tools en strategieën.

Naast de oudertraining zou een kindergroep georganiseerd kunnen worden. De combinatie oudergroep en tegelijkertijd kindergroep maakt dat we een peerplek creëren (voor zowel ouders als kinderen) en een brede transferbasis maken. De insteek komt zo op het hele gezinssysteem. En je bent lekker weg met het hele gezin. 

Mail of bel me even om de mogelijkheden te bespreken.