Wil je meer informatie of gewoon even persoonlijk contact, bel of mail even naar Inge Planteydt,

deskundige hoogbegaafdheid.

telefoon: 0611325314

Web Eigen-wijs Opvoeden.

 

Voor de opleiding tot talentbegeleider heb ik een enquête gehouden. Ik vroeg ouders van (hoog)begaafde kinderen naar wat zij ervaren als de belangrijkste uitdagingen bij de opvoeding van hun hoogbegaafde kind.

De resultaten geven een gevarieerd beeld. Het is goed om te zien dat er kinderen van alle aangegeven leeftijdscategorieën bij zitten. Ook de verdeling over hoe lang het geleden is dat je het ontdekte laat een goede spreiding zien. Ook hebben ouders van meisjes en van jongens gereageerd, waarbij de jongens meer vertegenwoordigd zijn. Al met al geeft het dus een representatief beeld.

Verder ben ik getroffen door de openhartigheid die uit de antwoorden spreekt. Enkele van u worstelen met flinke uitdagingen, anderen lijken een weg te hebben gevonden, maar door de band genomen denk ik dat de antwoorden wel aangeven dat het opvoeden van een hoogbegaafd kind niet altijd vanzelf gaat en dat er wat hobbels, heuvels, soms zelfs bergen op de weg naar volwassenheid liggen, voor het kind én voor de ouder.

Uit de door ouders aangegeven uitdagingen heb ik het Web Eigen-wijs Opvoeden ontwikkeld. Dit is dus direct gebaseerd op de praktijk. Vind jij herkenning?


Web Eigen-wijs Opvoeden:

 

 

De inhoud van de training, de lezing en de Aan tafel met  Blinq  is hierop gebaseerd. Doordat deze uitdagingen voortkomen uit enquêtes aan ouders is een goede aansluiting op de vraag van de ouders gewaarborgd. Het accent ligt op de thema’s die specifiek bij de opvoeding centraal staan: sociale en emotionele aspecten.

Het onderzoek naar de opvoedingspraktijk van ouders met hoogbegaafde kinderen, waarmee ik startte tijdens de opleiding bij Novilo loopt nog. Iniddels heb ik meer dan 100 inzendingen. Ik vind de uitslagen erg waardevol. Graag wil ik van zoveel mogelijk ouders weten wat de belangrijkste problemen/uitdagingen zijn die een ouder van een hoogbegaafd kind tegenkomt. Ik ben dus erg benieuwd waar jij tegenaan loopt. Vandaar mijn vraag of u mee wilt werken aan mijn onderzoek door de enquête in te vullen. Het kost je minder dan 10 minuten. Je krijgt in ruil voor de inzet de uitslag en de 10 beste tips, die ik uit de antwoorden heb gehaald.

Voor meer informatie en de link naar de enquête, klik op deze button.